İlkokul Öğrencilerinde Şikayet Etme Ve Çatışma Durumlarının Erken Çocukluk İle İlişkisi

  21. yüzyılda kalkınma ve gelişime yönelik temel becerilerden bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi takım çalışması ve iş birliği. Bu becerinin kazanımı noktasında, öğretmenler okulöncesi dönemden itibaren grup çalışmaları/ küme çalışmaları organize ederek verilen görevlerin tamamlanmasını beklemektedir. Yani kümeye, birlikte hareket […]

İlkokulda Yaş Sorunsalı

Bilindiği üzere 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle 72 ay (6 yaş) olan okula başlama yaşı, 4+4+4 sistemine geçiş ile 60 aya indirgenmiş sonrasında tekrar 66 aya (5,5 yaş) çıkartılmıştı. Öğrencisinin henüz ilkokula hazır olmadığını düşünen ebeveyn ise öğrencinin 66-68 aylık […]