Etkili sınıf yönetimi adlı makalemde sınıf yönetimini iki ana başlıkta ele almıştım. İlk başlık öğrenmenin yönetimi ikinci başlık ise davranışların yönetimi idi. Bakınız, iyi bir öğreten olabilirsiniz. Alanınızda birçok konuda üstün bilgi ve beceriye sahip bir öğreten olabilirsiniz. Bu sizi öğrenmenin yönetimi hususunda yukarıya çekecektir. Diğer taraftan davranışların yönetimi dediğimiz öğretmen öğrenci ilişkilerinin de aynı nüansta yapılandırılması gerekir. Yukarıda öğreten dedim çünkü sadece alan bilgisi sizi iyi bir öğretmen yapmak için yeterli değildir. Bu sizin iyi bir öğretici olduğunuzu gösterir. İyi bir öğretmen olmak için öğrenciyi merkeze alan etkin iletişim becerilerine de hakim olmanız gerekir. Elbette bu da ilk olarak çocukları sevmek ile başlar efendim. Çocukları sevmiyorsanız bu işin size uygun olmadığını açık yüreklilikle söyleyebilirim.

(Sezer, 2018)  çalışmasında ‘’Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri’’ adlı araştırmasında öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutumların öğrencileri sevme, sabırlı ve anlayışlı davranma, ödüllendirme, takdir etme, yakından ilgilenme, öğrencilere güvenme ve öğrencileri destekleme olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği olumlu tutum ve davranışlar, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler.Bu araştırma sonuçlarında dikkatimi çeken bazı başlıklar oldu. Bunları meslektaşlarım için yorumlamak istiyorum. Efendim, diyor ki öğretmenin öğrencilerine sabırlı ve anlayışlı davranması öğrencilerin başarısını arttırmış ve özgüven aşılamıştır. Bakınız devam ediyor; öğrenciler, öğretmenler tarafından göz ardı edilen ve fazla önemsenmeyen ayrıntılara oldukça fazla anlam yüklemektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde sergilediği tutum ve davranışlar, öğrenciler tarafından unutulmamaktadır. Özellikle ilkokul eğitimi sürecinde yaşananlar, ilerleyen dönemlerde öğrenciler tarafından daha iyi analiz etmekte, bu olayda rol oynayan öğretmenler, minnettarlık ya da esefle yâd edilmektedir.

Dikkat! Öğretmenim senin sabrın ve anlayışının altında ciddi bir kazanım yatıyor. Ne kadar sabırlı, anlayışlı ve çözüm odaklı olursan o kadar başarılı ve özgüvenli bir birey olacağım. Helikopter ebeveynlik birçoğunuz duymuşsunuzdur ve çocuklardaki özgüven probleminin veliye faturalandırıldığı bir kavramdır bu. Öğretmenim bu problemde senin de payın olabilir, dikkat. Ülkemizin özgüveni yüksek bireylere ihtiyacı var bakınız hem veli hem de öğretmen iş birliği içerisinde ve farkındalığı yüksek şekilde hareket ederse bu mümkün. Yine aynı şekilde öğretmenlerin öğrencileri sevmesi, öğrencilerde güven duygusunu artırmış ve önyargıları azaltmıştır diyor. Güvenini kazanamadığınız hiçbir bireye dokunamazsınız. Siz rol model iseniz öncelikle hitap ettiğiniz öğrenci topluluğunun güvenini kazanmalısınız. Bir diğer başlık öğretmenin öğrencilere inanması ve güvenmesi, öğrencilerin sosyal gelişimini olumlu etkilemiştir. Öğrencilere inandığımızı ve güvendiğimizi hissettirmeliyiz, bu durum onların sosyal gelişimi için oldukça gerekli. Ama bunu yaparken samimi olunuz, hitap ettiğimiz kuşak çok zeki. Sizin sadece o anlık mı etki bırakmak istediğinizi yoksa buna her koşulda mı inandığınızı rahatlıkla anlayacaklar.

İletişim kavramına vurgu yapıyorum. Öğretmen öğrenci iletişimi üzerine yapılan bir araştırmada sınıf içerisinde sağlıklı bir iletişim oranı ile öğretmen-öğrenci çelişkisinin giderilebilmesi için çift yönlü iletişimle ‘Öğrencilerin Öğretmeni’ ve ‘Öğretmenin Öğrencileri’ kavramları yerini ‘’Öğrencileşen Öğretmenler’’ ve  ‘’Öğretmenleşen Öğrenciler’’ kavramlarına bırakmalıdır diyor (Piere, 1990; Akt. Celep). Biraz karışık gibi görünse de sağlıklı bir iletişim döngüsünün ideal bir şekilde resmedilmesidir bu ifade. Şöyle ki, bir öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilerin görüş ve düşüncelerine önem vermeli, adil ve demokratik uygulamalar sunmalı ve onlardan biriymiş gibi hissettirmeli efendim. İşte bu koşulla ‘’Öğrencileşen Öğretmen’’ olacak ve onların güvenini ve sevgisini kazanacaksınız. Bu kriteri takiben karşınızda da sizi anlayan size arkadaşlığını teklif eden ‘’Öğretmenleşen Öğrenciler’’ bulacaksınız.

Sevgili öğretmenlerim, elbette öğrenmenin yönetimi çok kıymetlidir. Bu alanda kendinizi geliştirebileceğiniz birçok kaynağa erişebilirsiniz. Ancak davranışların yönetiminde kaynak sizsiniz. Unutmayınız.

 

Kaynakça:  http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2371-published.pdf 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir