Mutlu Çocuklar Yetiştirmek

Sevgili okurlar; anneler, babalar, eğitimciler… Çocuklarımız, geleceğimiz yarını inşa edecek değerlerimiz. Her biri işlenecek bir cevher, tüm çocuklar için söylüyorum bunu. Dünya’nın farklı coğrafyalarında yetişen tüm çocuklar için. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü bazı değişkenleri kontrol edemiyoruz. Açlık gibi savaş, afet […]

Merak Edin Çocuklar

Sevgili Okurlar, bu yazımda merak kavramını ele alacak, ilgili kavramın 21. Yüzyıl dünyasının bugünü ve yarını için üstlendiği rolü ifade etmeye çalışacağım. İlk olarak aşağıda yer alan görsel üzerinden bir betimleme ile başlamak istiyorum. Düşünme Yokuşu/ Merak Tepesi/ Öğrenme İnişi […]

İlkokul Öğrencilerinde Şikayet Etme Ve Çatışma Durumlarının Erken Çocukluk İle İlişkisi

  21. yüzyılda kalkınma ve gelişime yönelik temel becerilerden bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi takım çalışması ve iş birliği. Bu becerinin kazanımı noktasında, öğretmenler okulöncesi dönemden itibaren grup çalışmaları/ küme çalışmaları organize ederek verilen görevlerin tamamlanmasını beklemektedir. Yani kümeye, birlikte hareket […]

İlkokulda Yaş Sorunsalı

Bilindiği üzere 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle 72 ay (6 yaş) olan okula başlama yaşı, 4+4+4 sistemine geçiş ile 60 aya indirgenmiş sonrasında tekrar 66 aya (5,5 yaş) çıkartılmıştı. Öğrencisinin henüz ilkokula hazır olmadığını düşünen ebeveyn ise öğrencinin 66-68 aylık […]

Uluslararası Okuma Becerileri

The Project of International Reading Language Skills-Uluslararası Okuma Becerileri Projesi İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini ölçen bir uygulama. Bu uygulamayı ön plana çıkaran unsur, tüm dünya genelinde ilkokul kademesinde öğrenim gören 4. Sınıf öğrencilerini ele alması ve ülke […]

Tutum ve Zeka İlişkisi

Zeka ve tutum insan davranışlarının şekillenmesinde belirleyici iki temel unsurdur. Bu iki unsur etkileşim içinde olabileceği gibi etkileşimin olmadığı durumları da oluşturabilir. Carol Dweck adlı bir psikolog kariyerinin büyük bir bölümünü performans ve tutum üzerine yaptığı çalışmalarla geçirdi. Yaptığı son […]

Tasarım Beceri Atölyeleri Niçin Önemli?

Tasarım beceri atölyelerinin 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında yer alması, bu düşüncenin eğitimin temel başlangıç evresi olan ilkokula indirgenmesinin birçok kazanımı olacak.  Günümüzde ve gelecekte mesleklerin dö­nüşümü, ortaya çıkma ve yok olma süreleri dü­şünüldüğünde bireylerin beceri odaklı sürekli gelişime dayanan […]