Okumada Birikmiş Üstünlük

Temel eğitim kapsamında ele alınan okuma yazma eğitimi, ders zilinin çalmasıyla 2019 yılının yaz döneminde güncellenen okula başlama yaş takvimi doğrultusunda öğrencilere verilmeye başlandı. Okula başlama yaşı ile ilgili görüşlerimi diğer makalelerimde dile getirmiştim. Yurtdışında yapılan araştırmalar, okulöncesi dönemde alınan […]

Çocuklarda 10. Yaş

Dünyanın en zeki insanlarından birisi olarak kabul edilen ünlü fizikçi Prof. Dr. Michio KAKU ülkemizde katıldığı bir forumda kişisel görüşlerini içeren dikkat çekici birtakım paylaşımlarda bulundu. Bunlardan ilki, çocukların ilkokul dönemi ile ilişkili bir ifadeydi. Bu ifade bana yabancı gelmemekle […]

Mutlu Çocuklar Yetiştirmek

Sevgili okurlar; anneler, babalar, eğitimciler… Çocuklarımız, geleceğimiz yarını inşa edecek değerlerimiz. Her biri işlenecek bir cevher, tüm çocuklar için söylüyorum bunu. Dünya’nın farklı coğrafyalarında yetişen tüm çocuklar için. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü bazı değişkenleri kontrol edemiyoruz. Açlık gibi savaş, afet […]

Merak Edin Çocuklar

Sevgili Okurlar, bu yazımda merak kavramını ele alacak, ilgili kavramın 21. Yüzyıl dünyasının bugünü ve yarını için üstlendiği rolü ifade etmeye çalışacağım. İlk olarak aşağıda yer alan görsel üzerinden bir betimleme ile başlamak istiyorum. Düşünme Yokuşu/ Merak Tepesi/ Öğrenme İnişi […]

İlkokul Öğrencilerinde Şikayet Etme Ve Çatışma Durumlarının Erken Çocukluk İle İlişkisi

  21. yüzyılda kalkınma ve gelişime yönelik temel becerilerden bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi takım çalışması ve iş birliği. Bu becerinin kazanımı noktasında, öğretmenler okulöncesi dönemden itibaren grup çalışmaları/ küme çalışmaları organize ederek verilen görevlerin tamamlanmasını beklemektedir. Yani kümeye, birlikte hareket […]

İlkokulda Yaş Sorunsalı

Bilindiği üzere 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle 72 ay (6 yaş) olan okula başlama yaşı, 4+4+4 sistemine geçiş ile 60 aya indirgenmiş sonrasında tekrar 66 aya (5,5 yaş) çıkartılmıştı. Öğrencisinin henüz ilkokula hazır olmadığını düşünen ebeveyn ise öğrencinin 66-68 aylık […]